Flag PL Flag UK

Wnioski stypendialne - wkrótce zakończenie naboru

UWAGA: informujemy, że wkrótce kończy się termin składania wniosków stypendialnych - termin upływa 30.X.2015.

Wnioski o stypendium socjalne i specjalne dla osób niepełnosprawnych przyjmowane są do 30.X.2015, w godzinach od 9.00 do 15.00. w Kwesturze. (Próg dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 895,70zł. netto.)

Wnioski o stypendium Rektora do 30.X.2015 przyjmowane są w Dziekanacie w godzinach otwarcia.