Flag PL Flag UK

Konkurs językowy Operation 2016

Zapraszamy na kolejna edycję Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego OPERATION 2016 organizowanego przez Wyższą Szkołę Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Celem konkursu jest promowanie kompetencji lingwistycznych i komunikacyjnych w zakresie języka angielskiego wśród uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego i województw ościennych.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych i składa się z dwóch stopni:
10.03.2016 /czwartek/ - Część I: etap pisemny – na terenie szkół uczestniczących  w konkursie;
31.03.2016 /poniedziałek/ - Część II: etap praktyczny  - na terenie Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie.

Tematem  przewodnim tegorocznej edycji jest równość płci, co odzwierciedla szczególny charakter nadany w tym roku temu zagadnieniu przez Komisję Europejską w ramach inicjatywy:
„Rok 2016 - Europejski Rok Walki z Przemocą wobec Kobiet”.

W tym roku, za Komisją Europejską, proponujemy treści zawiązane z równouprawnieniem kobiet i mężczyzn, zwalczaniem przemocy w pracy, rodzinie i życiu społecznym, dyskryminacją płci i dyskryminacją płciową, dostępem do rynku pracy.

W załączeniu:

mgr Jarosław Bielecki
Kierownik Studium Języków Obcych