Flag PL Flag UK

Zaproszenie na galę Operation 2016

Zapraszamy na uroczystość zakończenia piątej, jubileuszowej edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego OPERATION 2016 pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Pana Adama Struzika, która  odbędzie się  w dniu 25.04.16 w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych , Al. Prymasa Tysiąclecia 38 A w Warszawie  Aula 101 o godz. 10.00.

W trakcie uroczystości zostaną wręczone nagrody, dyplomy i certyfikaty dla zwycięzców i laureatów Konkursu Operation 2016. Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli szkół, z których pochodzą laureaci konkursu.

Poniżej statystyka tegorocznego konkursu:

 • w konkursie  wzięło udział 15 szkół
 • 216 uczniów przystąpiło do I etapu  w dniu 10.03.16
 • 58 uczniów  przystąpiło do II etapu  w dniu 31.03.16
 • wyłonionych zostało 15 laureatów
 • 47 uczniów otrzymało certyfikaty poświadczające znajomość jęz. angielskiego na poziomie B2 ESOKJ

Laureaci pochodzą z następujących szkół średnich:

 • L.O . im. Adama Mickiewicza w Warszawie
 • Zespół Szkół Gastronomicznych im. Prof. E. Pijanowskiego w Warszawie
 • Zespół Szkól Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka w Warszawie
 • Zespół Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich ul.Majdańska Warszawa
 • Zespół Szkół ul. Ługowa 13 Mszczonów
 • Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych w Otwocku

Kierownik Studium Języków Obcych Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
mgr Jarosław Bielecki

Operation2016 grupa