Flag PL Flag UK

Ranking Wiadomości Turystycznych - WSTiJO nadal liderem!

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie pozostaje liderem wśród uczelni turystycznych i po raz kolejny zdobywa prestiżowe wyróżnienie.

WSTiJO została uznana najlepszą uczelnią turystyczną o profilu praktycznym w 2016 roku, wg. rankingu przygotowanego przez "Wiadomości Turystyczne", jedno z czołowych czasopism branżowych w Polsce.

WSTiJO w rankingu uczelni o profilu praktycznym otrzymała 140 pkt., uzyskując tym samym pierwsze miejsce wśród najlepszych uczelni turystycznych w Polsce.

Celem corocznego rankingu „Wiadomości Turystycznych” jest wyłonienie uczelni wyższych najlepszych pod względem akademickim i najlepiej przygotowujących (praktycznie) do pracy w turystyce.

Na podstawie ankiet nadesłanych przez szkoły prowadzące kierunki turystyczne, eksperci WT oceniali potencjał naukowy, poziom kształcenia, możliwości wyboru kierunków i specjalizacji oraz praktyczne przygotowanie do zawodu.

wt2016 1miejsce