Flag PL Flag UK

Funkcjonowanie Uczelni podczas przerwy Świątecznej 2017-18

W przewie zimowej (świątecznej) Uczelnia funkcjonuje:
18-20 grudnia – Uczelnia czynna 8-16, nie ma zajęć
21-22 grudnia - Uczelnia zamknięta
27 grudnia – Uczelnia zamknięta
28-29 grudnia – czynne 8-16 (tylko dyżur Kwestura)
2-3 stycznia 2018 – Uczelnia zamknięta
4 stycznia – czynne 8-16 (dyżur Kwestura i Dziekanat)
5 stycznia – czynne 8-16 (dyżur tylko Dziekanat)