Flag PL Flag UK

SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2021 - WSTiJO ponownie najlepsza

Pod koniec kwietnia po raz kolejny zebrała się Kapituła Rankingu Szkół Wyższych - konkursu organizowanego dorocznie przez redakcję branżowego periodyku "Wiadomości Turystyczne". W ramach konkursu wyłonione zostają najlepsze uczelnie kształcące na kierunkach turystycznych.

 W tym roku do rywalizacji przystąpiły dwadzieścia dwie szkoły wyższe (klasyfikowane w trzech profilach: ogólnoakademickim, praktycznym i mieszanym).

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków obcych w Warszawie po raz kolejny udowodniła, że wciąż reprezentuje najwyższy poziom, zdobywając już po raz piąty PIERWSZE MIEJSCE  wśród polskich uczelni turystycznych o profilu praktycznym!

Specjalne wydanie Wiadomości Turystycznych - SZKOŁY WYŻSZE RANKING 2021 - mogą Państwo przeczytać pod tym adresem.

Zapraszamy również maturzystów, absolwentów oraz pracowników branży turystycznej do dołączenia do grona studentów nagradzanej uczelni! Rekrutacja jest już otwarta!