Flag PL Flag UK

Publikacje i opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Publikacje i opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik początkującego przedsiębiorcy (2014)
Publikacja skierowana jest do wszystkich osób, które rozważają możliwość rozpoczęcia pracy na własny rachunek, ale brakuje im podstawowej wiedzy z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z broszury dowiedzieć się można m.in. jakie predyspozycje i cechy osobowości są pomocne w prowadzeniu własnej firmy, gdzie i jak poszukiwać pomysłów na biznes, w jakich formach organizacyjno-prawnych można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, jakie są obowiązujące formy opodatkowania działalności oraz źródła jej finansowania.

Biznesplan w zarysie. Poradnik dla osób planujących założenie działalności gospodarczej (2014)
Publikacja skierowana jest do osób, które planują założenie własnej działalności gospodarczej i chciałyby zapoznać się z podstawowymi zasadami tworzenia biznesplanu dla swojej przyszłej firmy. Z broszury można dowiedzieć się m.in. z jakich punktów powinien składać się prawidłowo opracowany biznesplan dla przyszłego przedsięwzięcia, jak przygotować się do analizy otoczenia konkurencyjnego, na czym polega tzw. analiza SWOT, jakie pozycje powinny znaleźć się w planie finansowym przedsięwzięcia.

Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą (2014)
Publikacja w przystępny sposób przeprowadza przez procedury związane z formalnym rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej i działalności w formie spółki cywilnej. Dowiedzieć się z niej można, jakie obowiązki rejestracyjne ma przedsiębiorca, na co powinien zwrócić szczególną uwagę i jakich formalności musi dopełnić, aby rozpocząć prowadzenie własnego biznesu.

Prawa i obowiązki bezrobotnych (2014)
Publikacja ma na celu pomoc w uzyskaniu podstawowych informacji na temat praw i obowiązków osób bezrobotnych, wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zawiera informacje m.in. dotyczące zasad przyznawania prawa do zasiłku, jego wysokości oraz okresu pobierania, zasad aktywizacji zawodowej bezrobotnych. W informatorze przedstawiono również kwestie związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego oraz wykaz powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego.

Podstawy prawne zatrudniania młodzieży w wieku 16-18 lat. Informator (2014)
Publikacja skierowana jest do młodzieży, chcącej podjąć zatrudnienie w okresie wakacyjnym, oraz do pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem młodzieży.  Z broszury można dowiedzieć się m.in. o organizacjach prowadzących wakacyjną giełdę pracy, podstawowych zasadach obowiązujących przy zatrudnianiu młodzieży, rodzajach umów, czasie pracy, wynagrodzeniu, przygotowaniu do wykonywania pracy, zapoznać się z wykazem prac wzbronionych młodocianym oraz listą aktów prawnych regulujących zatrudnienie młodzieży.

Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po kształceniu ustawicznym (2014)
Publikacja zawiera informacje przydatne w procesie planowania uzupełniania kwalifikacji zawodowych, są to informacje m. in. dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania rynku usług szkoleniowych w Polsce, możliwości podnoszenia kwalifikacji przez osoby dorosłe i osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Z broszury można dowiedzieć się również, gdzie szukać informacji na temat szkoleń finansowanych z EFS, a także czym warto kierować się przy wyborze instytucji szkoleniowej.

Elastyczne formy zatrudnienia. Informator (2014)
Publikacja zawiera podstawowe informacje o różnych, nietradycyjnych formach zatrudnienia, które coraz powszechniej występują na polskim rynku pracy. W broszurze znaleźć można opracowanie takich form, jak: zatrudnienie terminowe (czasowe), zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, leasing pracowniczy, telepraca, Job sharing (dzielenie pracy), Job rotation (praca rotacyjna), samozatrudnienie oraz zatrudnienie niepracownicze czyli umowy cywilno-prawne. Informator powstał z myślą o wszystkich osobach, które zainteresowane są poszerzaniem wiedzy w zakresie alternatywnych, do tradycyjnej umowy o pracę, form zatrudnienia.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie(2009).
Publikacja zawiera ona obszerne informacje na temat poradnictwa zawodowego i sposobów realizowania usług z tego zakresu w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na terenie Mazowsza. Opisane działania obejmują lata 2000-2008.

Raport "Rola, zadania i warsztat pracy szkolnego doradcy zawodowego" 
Raport z badań nad funkcjonowaniem tej nowej instytucji w szkołach na terenie pięciu powiatów północnego Mazowsza. 
Opracowanie jest dla autorów swego rodzaju podsumowaniem wieloletniej owocnej współpracy ze starostami powiatów, władzami właściwymi ds. oświaty, powiatowymi urzędami pracy, Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Ciechanowie, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Ciechanowie, uczelniami wyższymi i szkołami ponadgimnazjalnymi

PRACA / STAŻ / PRAKTYKI

MODA I BIZNES

Najnowsze wydawnictwa - Promedia

1. Fashionbusiness.pl 1/2010 - pobierz
2. Obuwie i Galanteria2/2010 - pobierz
3. Moda Damska 2/2010 - pobierz
4. Producent Odzieży 2/2010 - pobierz
5. Moda Męska 3/2010 - pobierz

Wydawnictwa branżowe - Promedia


1. Moda Damska

"Moda Damska" to pierwsze czasopismo fachowe w Polsce adresowane do branży oferującej wyłacznie damską odzież, bieliznę i dodatki i w 100 procentach poświęcone modzie damskiej. Tytuł ukazuje się półrocznie w nakładzie 5 000 egzemplarzy.

2. Moda Męska

"Moda Męska" to jedyny magazyn branżowy w Polsce adresowany w całości do firm - zarówno handlowych jak iprodukcyjnych - oferujących męską odzież, bieliznę i dodatki. Pierwszy numer ukazał się pod koniec sierpnia 1998 roku. Tytuł ukazuje się kwartalnie (4 razy w roku) w nakładzie 4 000 egzemplarzy.

3. Producent Odzieży

"Producent odzieży" to magazyn branżowy w całości adresowany do firm produkujących odzież, bieliznę i dodatki. Numer pierwszy pojawił się w marcu 2005. Tytuł ukazuje się półrocznie w nakładzie 4 000 egzemplarzy.
"Producent odzieży" powstał z myślą o producentach zainteresowanych tematami technologicznymi prezentowanymi w wydawanych dotychczas tytułach, w dziale Przemysł. Dział ten został przekształcony w niezależne czasopismo, dzięki czemu szeroko przedstawiane są w nim zagadnienia dotyczące projektowania kolekcji, planowania zakupów tkanin i dodatków, procesu produkcji, począwszy od projektowania wyrobów, przez pracę krojowni i szwalni, aż po magazynowanie
i transport. Główne działy nowego półrocznika to: Trendy, Osobowości, Opinie, Z życia branży, Targi, Technologie oraz Rynek.

Obuwie i Galenteria

"Obuwie i galanteria" to jedyny magazyn branżowy w Polsce adresowany do firm oferujących obuwie i dodatki.
Tytuł ukazuje się półrocznie. Dociera do czytelników poprzez prenumeratę, promocyjną wysyłkę pocztową, kolportaż na targach i imprezach branżowych.

Fashionbusiness.pl

Jest to najnowsze czasopismo branżowe wydawnictwa Promedia. Tytuł adresowany jest do elit branży mody - najlepszych producentów, importerów i handlu, w tym dużych sieci detalicznych. Czytelnicy Fashionbusiness.pl to prezesi, dyrektorzy, kadra kierownicza w firmach oferujących odzież (damską, męską, młodzieżową, dziecięcą, dżinsową, sportową, reklamową i zawodową), bieliznę, obuwie i galanterię. Tytuł poświęcony jest najważniejszym zjawiskom i
trendom w biznesie mody w kraju i na świecie. W roku 2009 czasopismo wydawane jest dwukrotnie. Najbliższy, świąteczno-noworoczny numer (2/09) ukaże się już na początku grudnia.
Czasopismo dociera do swoich czytelników poprzez prenumeratę, promocyjną wysyłkę pocztową, kolportaż na targach branżowych, towarzyszy najważniejszym wydarzeniom w branży, jak Kongres Mody, Targi Mody, czy Forum Marketingu w Handlu Detalicznym (Retail Marketing Forum). Tytuł zapowiada nazwę portalu internetowego, który już wkrótce będzie towarzyszył czasopismu. Zapraszamy do współpracy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materialy Szkoleniowe

Jak pogodzić pracę z nauką

Łączenie pracy ze studiami nie jest łatwe i nie każdy potrafi mu podołać. Aby Tobie się udało, poznaj 10 poniższych wskazówek

 

Jak założyć biuro podróży?

Zanim założysz biuro podróży zastanów się dlaczego chcesz działać w branży turystycznej, czy chcesz być organizatorem turystyki czy agentem turystycznym a jeżeli organizatorem imprez i usług turystycznych to wyjazdowych, dla Polaków w kraju i za granicą, czy przyjazdowych dla gości zagranicznych odwiedzających Polskę a może chcesz mieć dwa działy turystyki wyjazdowej i turystyki przyjazdowej?

 

Inne ciekawe artykuły

Listopad 2011
1. Media społecznościowe i ich znaczenie w turystyce TTG

Marzec 2011
1. O zmianie ustawy o usługach turystycznych ...
2. Sprawdź, co się zmieni
3. PIT i ITRP - ostra wymiana zdań

Styczeń 2011

1. Wiadomości turystyczne. Nowości ze świata turystyki (plik PDF 517ko)

Październik 2010

1. 10 miejsc, które trzeba zobaczyć!
2. UEFA: Opublikowano rekomendowane hotele
3. 15 lat starań Warszawskiej Izby Turystyki o pomyślność zrzeszonych firm TTG

Wrzesień 2010

1. Ustawa o usługach turystycznych
2. Zmiany w ustawie o usługach turystycznych
3. Amadeus i Transhotel prezentują innowacyjne narzędzia dedykowane branży turystycznej TTG
4. Ożywienie branży turystycznej
5. Ruszyły Targi Turystyczne TT Warsaw
6. Turysta lepiej chroniony przed upadłością firmy          

INFORMACJE OGÓLNE

Biuro Karier

Nazwa „Biura Karier” wywodzi się z angielskiego słowa „Careers Services”. W języku angielskim słowo „career” oznacza zarówno karierę jak i zwyczajny rozwój zawodowy. Pierwsze na świecie Biuro Karier powstało w Wielkiej Brytanii, już na początku XX w. Z czasem Biura Karier oparte na modelu brytyjskim pojawiały się również w innych krajach świata. Najwcześniej utworzono je w USA, Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii a następnie w krajach Europy Zachodniej (w latach dziewięćdziesiątych XX w.). W Polsce pierwsze Biuro Karier, oparte na wzorcach angielskich uruchomiono w 1993 r. na Uniwersytecie w Toruniu. W 1998 r. w Polsce powołano Ogólnopolską Sieć Biur Karier (OSBK). Większość biur działa jako autonomiczne jednostki uczelni wyższych powołane decyzją Senatu uczelni.

Biuro karier WSTiJO

Biuro Karier Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstało z inicjatywy władz uczelni. Po wstępnych przygotowaniach już 20 września 2006r. biuro zostało przyjęte do Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. Głównym celem biura jest udzielanie studentom i absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy. Szczególnie ważne jest przygotowanie studentów do aktywnego i efektywnego poruszania się po rynku pracy tak, aby w jak najszybszym czasie znaleźli zatrudnienie zgodne z ich kwalifikacjami i aspiracjami.

Główne obszary działania

Najważniejszym celem działania Biura Karier jest wykształcenie w studentach samoświadomości zawodowej i wyposażenie ich w narzędzia umożliwiające sprawne konkurowanie na rynku pracy po wejściu do Unii Europejskiej. Podczas indywidualnych spotkań studenci uzyskają pomoc: w wyborze i zaplanowaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w napisaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej. Warsztaty i szkolenia Biuro Karier organizuje w celu zapoznania studentów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy i ich profesjonalnym przygotowaniem do spotkań z pracodawcami.

Biuro Karier w WSTiJO wspiera studentów i absolwentów poprzez:

• organizację i działalność 7 kół zainteresowań oraz 3 kół naukowych, spotkania odbywają się raz w miesiącu,
• organizację praktyk zawodowych w kraju i za granicą,
• polecane adresy z ofertami pracy na stronie WSTiJO i na tablicach, również poradnictwo indywidualne,
• monitorowanie zatrudnienia naszych studentów i absolwentów, śledzenie w jakich firmach znajdują zatrudnienie,
• udostępnianie wykazu firm oferujących pracę i praktyki dla studentów WSTiJO,
• udostępnianie opracowań dotyczących zagadnień związanych z podjęciem pracy i samozatrudnienia m.in.: jak założyć firmę, opisy sylwetki zawodów, obsługa wycieczek przez pilotów,
• organizowanie kursów przygotowawczych do zawodu pilota wycieczek, kursów języka polskiego dla cudzoziemców na poziomie A1 i B1, językowych na wszystkich poziomach zaawansowania oraz kursów nauki branżowego języka obcego, kursu przygotowawczego do zawodu na przewodnika miejskiego,
• organizację praktyk w kraju /biura podroży, hotele, ministerstwa, centra turystyczne i rekreacyjne/,
• organizowanie spotkań z organizatorami praktyk za granicą 3 razy w roku,
• organizowanie dni pracy przy współuczestnictwie firm oferujących miejsca pracy dla absolwentów,
• poradnictwo w zakresie nowoczesnych form zatrudniania na spotkaniach z Wojewódzkim Urzędem Pracy, z Eures ,
• organizację wycieczek dla chętnych studentów i organizację ćwiczeń podczas wyjazdów z obsługi ruchu turystycznego, krajoznawstwa, historii kultury i sztuki, podstaw rekreacji, turystyki aktywnej, ekologii i ochrony środowiska, regionów turystycznych, turystyki kwalifikowanej
• organizacja wyjazdów na targi turystyczne w kraju ITM, Podróże, TT Warsow i za granicą do Berlina,
• udostępnianie ofert konkursowych, organizowanych przez PIT, Ministerstwa, Urzędy Pracy, National Geographic itp.

Działania doradcze i szkoleniowe

Działania doradcze i szkoleniowe polegają na prowadzeniu rozmów doradczych,
konsultacji oraz organizowaniu warsztatów i szkoleń w zakresie planowania kariery zawodowej. Polegają one na:

a.Organizowaniu konsultacji poświęconych przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, wyszukiwanie informacji na temat rynku pracy przez internet, sztuka autoprezentacji).

b.Prowadzeniu warsztatów i szkoleń na tematy:

-Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą.
-Techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców.
-Prawo pracy.
-Prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

2. Działania informacyjne i publikacje

Działania doradcze i szkoleniowe polegają na prowadzeniu rozmów doradczych, konsultacji oraz organizowaniu warsztatów i szkoleń w zakresie planowania kariery zawodowej. Polegają one na:
• Organizowaniu konsultacji poświęconych przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, wyszukiwanie informacji na temat rynku pracy przez internet, sztuka autoprezentacji).
• Prowadzeniu warsztatów i szkoleń na tematy:
- przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą;
- techniki rekrutacji stosowane przez pracodawców; prawo pracy; prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
- jak wyjechać bezpiecznie do pracy za granicę,
- praca wakacyjna i sezonowa,
- usługi urzędów pracy dla absolwentów,
- korzystanie z usług prywatnych agencji zatrudnienia

Działania informacyjne i publikacje

Działania informacyjne polegają na gromadzeniu i udostępnianiu materiałów ułatwiających studentom poruszanie się po rynku pracy. Są to m.in.:
- opracowania własne (przykładowe CV, list motywacyjne, zasady założenia własnej działalności gospodarczej itp.).
- wykazy stron internetowych różnych firm rekrutujących.
- oferty pracy firm branży turystycznej i innych zainteresowanych zatrudnieniem studentów i Absolwentów,
- informacje dotyczące możliwości dalszego kształcenia, poszerzania swoich kwalifikacji na kursach i szkoleniach zawodowych.

Publikacje i opracowania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Pozostała działalność

• Praktyki studenckie
• Współpraca z Urzędami Pracy
• Współpraca z Ogólnopolską Siecią Biur Karier (OSBK)
• Prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów poszukujących pracy

BIURO KARIER udostępnia studentom poniższe informacje i materiały opracowane przez centra informacji zawodowej, zakłady doskonalenia zawodowego, centra informacji zawodowej i pracy, powiatowe urzędy pracy, Job pilot – Internet. Do wglądu w Dziekanacie: Moja pierwsza praca; Przygotowanie zawodowe; Przykład listu motywacyjnego; Oczekiwania mazowiecki Rynek pracy; Zwiększyć szanse zatrudnienia; Rozmowa kwalifikacyjna; Europejskie drogowskazy; Kim będę; Szukam pracy – korzystna autoprezentacja; Rozwiązanie umowy o pracę; Pracownik w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości; Czas pracy i wynagrodzenia; Umiejętności; Prawa pracownika związane z BHP; Rozmowa kwalifikacyjna; Jak napisać list motywacyjny; Alternatywa dla CV; CV w języku rosyjskim + słowniczek; CV w języku angielskim + słowniczek; CV w języku francuskim + słowniczek; CV w języku niemieckim + słowniczek; CV w języku polskim.

Biuro Karier proponuje studentom udział w targach, giełdach w projektach szkoleniowych, w konkursach fotograficznych, w warsztatach, w Dniach Karier, w spotkaniach z biurami podroży, z właścicielami hoteli oraz w konferencjach organizowanych przez WSTiJO.
Biuro Karier uruchomiło na stronie linki dotyczące ofert pracy, praktyk, materiałów dot. zawodów pilota, przewodnika, mody i biznesu oraz pasji.

Zakończenie

Podstawowym celem biura jest pomoc studentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego oraz zdobycie umiejętności w poruszania się po rynku pracy.

Z pomocy biura mogą korzystać studenci i absolwenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy oraz pracodawcy poszukujący najlepszych kandydatów na wolne miejsce pracy.

KURSY

Kursy językowe

Oferujemy kursy językowe na poziomach od podstawowego do zaawansowanego, z języków: angielskiego, niemieskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego i francuskiego, oraz kurs języka polskiego dla cudzoziemców.

KURS PRZEWODNIKÓW PO WARSZAWIE

KURS PRZEWODNIKÓW PO WARSZAWIE

Zachęcamy do uczestnictwa w kursie na przewodnika miejskiego po Warszawie,
organizowanego przez WSTiJO na mocy wpisu do rejestru szkoleń pod nr 13 Marszalka Województwa Mazowieckiego z dnia 15.12.2010

Terminy realizacji:
/obecnie brak terminów/

Zobacz Program

Do pobrania:
- Program - pobierz
- Regulamin kursu - pobierz
- Zgłoszenie na kurs - pobierz

KURS PILOTÓW WYCIECZEK

Zasady przyjęcia:
min. średnie wykształcenie, zainteresowanie podróżami,miła aparycja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna, wniesienie opłaty w momencie zapisu i wypełnienia karty uczestnictwa.

Cena dla studentów WSTiJO: 310 zl (przy min. 20 osób) + 50 zł wpisowe.

Terminy:

/obecnie brak terminów/

Kurs obejmuje 60 godzin w formie wykładów 26 godz., w e-learningu 26 godz. ćwiczeń 8 godz.

Do pobrania:
- Cennik i program - Pobierz
- Karta zgłoszeniowa - Pobierz

PILOT WYCIECZEK - Charakterystyka Zawodu

Pilot wycieczek to zawód dosyć młody. Narodził się w II połowie ubiegłego wieku. Pilot to swego rodzaju organizator i reprezentant biura podróży, które wysyła ludzi na wycieczkę. Jego zawód polega z jednej strony na obsłudze administracyjnej grupy turystów, a z drugiej na umileniu jej podróży i wyjaśnieniu większości wątpliwości. Jednak zadaniem pilota zazwyczaj nie jest oprowadzanie turystów. Odpowiada on głównie za ich bezpieczne dotarcie na miejsce przeznaczenia oraz za zorganizowanie im przejazdu i pobytu wraz ze zwiedzaniem, noclegami, wyżywieniem, a nawet ewentualną opieką lekarską. Słowem odpowiada za zrealizowanie programu wycieczki i bezpieczeństwo jej uczestników. Do jego zadań należy też kontrolowanie jakości usług i ich zgodności z zamówieniem.

Zapraszamy do udziału w kursach!

KONKURSY

VIII edycja konkursu „Teraz Polska Promocja” na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski.

Tematyka konkursu - to promocja wizerunkowa (w tym promocja miast i regionów, kształtowanie wizerunku), gospodarcza (w tym promocja eksportu, napływu inwestycji), rolno-spożywcza (promocja produktów i specjalności rolno-spożywczych, rozwój obszarów wiejskich, agroturystyka), turystyczna (tworzenie i promocja produktów turystycznych, wzmacnianie atrakcyjności turystycznej Polski i regionów), sportowa (promocja Polski przez sport i promocja polskiego sportu), kulturalna i naukowa (w tym promocja kształcenia, innowacyjności oraz osiągnięć naukowych i kulturalnych). Atutem konkursu są atrakcyjne nagrody pieniężne oraz uroczysta oprawa gali finałowej, odbywającej się z udziałem przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, ministerstw oraz reprezentantów świata nauki. Imprezą towarzyszącą jest konferencja naukowa „Promocja Polski – wyzwania przed nauką i praktyką”, stanowiąca platformę wymiany doświadczeń dot. problematyki promocji Polski.

Szczegółowe informacje na www.terazpolska.pl

 

XII edycja Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej

Miło nam poinformować, że ogłoszono XII edycję Konkursu o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej.
Jest to już piąta edycja w której uczestniczy partner – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego, która między innymi zobowiązała się do ufundowania:
- nagrody dla laureata konkursu,
- nagrody dla laureata najlepszej pracy magisterskiej na temat hotelarstwa.
Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród laureatom tegorocznej, XII edycji, zaplanowano w czasie Targów Turystycznych TT WARSAW (27-29 listopada 2014 r.). Na GALĘ zostaną zaproszeni wszyscy uczestnicy konkursu, tj. autorzy i promotorzy prac konkursowych, Kapituła Konkursu, przedstawiciele branży turystycznej, patroni medialni i branżowi.

Szczegółowe informacje na www.msport.gov.pl

nic test

.