Flag PL Flag UK

Zmiana Organizacji Roku Akademickiego

Informujemy, że nastąpiła zmiana w planie organizacji Roku Akademickiego 2020-2021.

Inauguracja roku dla studiów niestacjonarnych przeniesiona na 10.X.2020, początek zajęć stacjonarnych - 12.X.2020.
Aktualny plan organizacji roku DO POBRANIA NA STRONIE.

Informacja Kwestury ws. stypendiów

Szanowni Studenci Stypendyści, dotacja z MNiSW za 07/2020, będzie przekazana do Uczelni po 21.09.2020 r.
(informacja przekazana przez MNiSW - aktualizacja: 10.09.)
Prosimy do tego czasu o pilny odbiór decyzji stypendialnych.

Erasmus w czasach zarazy :)

Relacja studentki WSTiJO - Marii - z pobytu na studiach w Hiszpanii. Czy specyficzny czas, na jaki wypadł wyjazd, uczynił pobyt na Erasmusie mniej przyjemnym i satysfakcjonującym? Sprawdźcie!

Chciałabym opowiedzieć o swoim kolejnym wyjeździe na Erasmusa. Po odbyciu praktyk w Hiszpanii, marzyło mi się wyjechać tam na studia. Tak się zdarzyło, że miałam taką okazje na ostatnim roku studiów. Nie patrząc na bardzo dziwne uczucie przed wyjazdem, stwierdziłam że nie przegapię tej okazji, za co teraz jestem sama sobie bardzo wdzięczna.

Czytaj więcej...

Kwestura 13-21.08

UWAGA: w dniach 13.08.2020 do 21.08.2020
kwestura czynna w środy i piątki od 9:00 do 14:00.

Organizacja Roku Akademickiego 2020 / 2021

Dostępne są już informacje na temat organizacji roku akademickiego 2020-21 wraz z harmonogramem zjazdów niestacjonasnych.

Dokument do pobrania w dziale "Plany Zajęć".

Informacja Kwestury

Do Studentów otrzymujących stypendium:
Szanowni Państwo, Proszę pilnie odbierać decyzje stypendialne przyznające dotację od 03-07 do 07.07.2020 r. Decyzje powinny być już odebrane w III/2020.

Sesja egzaminacyjna - Lato 2019/20

W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 egzaminy odbędą się (w zależności od przedmiotu i decyzji nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot) w jednej z następujących form:

1) Egzaminu ustnego on-line,
2) Egzaminu pisemnego on-line,
3) Testu on-line,
4) Egzaminu na podstawie pracy pisemnej zadanej przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot.

Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu zostaną opublikowane przez wykładowcę na platformie Classroom w strumieniu przedmiotu.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca kredytów studenckich

Razem z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki której MNiSW zdobędzie rzetelne informacje na temat organizacji systemu preferencyjnych kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym systemie.
https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

Czytaj więcej...

Informacja MNiSW w sprawie legitymacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje:
"w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności."

Wielkanoc 2020

Szanowni Studenci,
Trudny czas, wyjątkowe sytuacje, nadzieja, czasami jej brak, a na horyzoncie Święta Wielkanocne. Tak bardzo inne od tych znanych , spędzanych z Rodziną przy Świątecznym stole.
Ale właśnie ten szczególny czas Świat, spędzanych inaczej może nas skłonić do zbudowania od nowa naszych relacji za którymi tak bardzo tęsknimy. Być może w innym wymiarze, na odległość ale z serca.
Składam Wam , drodzy Studenci życzenia, zdrowych , spokojnych i mimo wszystko pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.
Wasz prorektor ds studenckich
Małgorzata Tyszko-Gasik

List do studentów zagranicznych

(informacja prorektora ds. studenckich)

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosował list do studentów zagranicznych studiujących w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nauka/list-do-studentow-zagranicznych

Komunikat Prorektora ds. Studenckich 25.03.

Szanowni Studenci,
poniżej przedstawiam kolejny pakiet informacji prawniczo/społecznych w ramach pomocy Państwu, w odnalezieniu się w nowych regulacjach wprowadzanych przez Rząd w związku z stanem epidemii w naszym kraju.

Czytaj więcej...