Flag PL Flag UK

Sprawozdanie z zajęć praktycznych w ramach specjalizacji Menadżer Hotelarstwa i Gastronomii

W ramach realizacji Programu Menadżerskich Studiów Hotelarskich Studenci studiów stacjonarnych III-go roku na 5-tym semestrze roku akademickiego 2015/16 odbyli praktyki zawodowe w okresie od 01.10.15 do 29.01.16 w warszawskich hotelach: Novotel, Mariott Warsaw Center, Radisson Blu Centrum, Regent,  TheWestin Warsaw, Sharaton, Sofitel-Victoria.

Zajęcia praktyczne odbywały się zgodnie z zawartymi, stosownymi Porozumieniami z Hotelami, Programem i Regulaminem Praktyk 3 razy w tygodniu po 7 godzin (21h/tydzień) – w środy, czwartki i piątki a w poniedziałki i wtorki- zajęcia w Szkole. W każdym Hotelu byli wyznaczeni opiekunowie praktyk, którzy na bieżąco nadzorowali przebieg praktyk na poszczególnych stanowiskach pracy w działach każdego hotelu. Na każdym stanowisku pracy doświadczeni pracownicy hotelu realizowali program nauczania i oceniali postępy studentów w tym zakresie. Nadzór nad tymi praktykami z ramienia WSTiJO sprawował mgr Andrzej Szymański - Pełnomocnik Rektora ds. Menadżerskich Studiów Hotelarskich, który na bieżąco współpracował z Hotelami,  Studentami i Szkołą  rozwiązując  na bieżąco  wszystkie problemy, które wyłaniały się w czasie realizacji praktyk zwłaszcza związane z frekwencją na zajęciach, sprawami osobistymi studentów, dokumentacją , uwagami i spostrzeżeniami zarówno personelu hotelowego jak i studentów itp. co miało miejsce w początkowym okresie praktyk. Jednak wszystko udało się dość szybko wyjaśnić i już od połowy października 2015r. praktyki realizowano bez przeszkód ku obopólnemu zadowoleniu zarówno studentów jak i obsługi hotelowej.

Do Studenckich Praktyk Semestralnych WSTiJO skierowała 24 studentów:

  • Hotel  Westin - JaworskaMonika, Orędziak Alicja,YarkoPavlo
  • Hotel Sheraton - Bednarski Adam, LubiakTomasz, Micigulski Piotr, Pontek Mateusz
  • Hotel Regent - Bielecka Katarzyna, Namytska Volha, Żukowskaya Daria, Wicha Karolina
  • Hotel Sofitel - Kolomites Serhii, Kovalev Maksim, Tsybulia Marharyta, Mazurkiewicz Marlena
  • Hotel Radisson - Bysik Aleksander, Niżnik Arstion
  • Hotel Mariott - Loika Aleksandra, Vabishevich Viktorya, Velko Kristina, Jakvlenko Aleksandra

Praktyki ukończyło 16 studentów z pozytywnym wynikiem. Najlepsi studenci, których zdobytą wiedzę, zaangażowanie i postawę w czasie praktyk kierownictwa Hoteli nagrodzili specjalnymi certyfikatami ukończenia praktyk z wyróżnieniem:

  • Hotel Sofitel - Marharyta Tsybulia i Maksym Kovalev
  • Hotel Regent - Katarzyna Bielecka
  • Hotel Sharaton - Pontek Mateusz

Wszyscy studenci, którzy ukończyli praktyki otrzymali „Podsumowanie praktyki i opinia kierownika jednostki- opiekuna zewnętrznego” z końcową oceną Hotelu.

Należy podkreślić, że w większości oceny były bardzo dobre, a opinia Hoteli o postawie naszych studentów również bardzo dobra czego dowodem jest zaproszenie do dalszej współpracy w zakresie realizacji programu teoria - praktyka na studiach menadżerskich.

mgr Andrzej Szymański
Pełnomocnik Rektora
ds. Menadżerskich Studiów Hotelarskich