WSTiJO w Wyszogrodzie

Opublikowano: niedziela, 11 marzec 2018 15:52

W dniu 09.03.2018r. w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie  odbyła się IX Edycja Targów Edukacyjnych „Od edukacji do pracy” organizowana przez Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku.

Celem Targów Edukacyjnych była  pomoc uczniom szkół średnich w wyborze kierunku kształcenia i ułatwienia dostępu do aktualnych ofert wyższych uczelni. Swoje oferty oraz propozycje prezentowały Uczelnie, biura pośrednictwa pracy oraz szkoły policealne.

Podczas tego wydarzenia WSTiJO miała możliwość zaprezentowania aktualnej oferty edukacyjnej, zasad i terminów rekrutacji oraz  możliwości podjęcia pracy po studiach.

Stoisko WSTiJO reprezentowane przez dra W. Szczęsnego oraz mgr J. Krząstek cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród osób zwiedzających. Przedstawiciele naszej Uczelni omówili zainteresowanym kandydatom: warunki i kierunki kształcenia, bogatą ofertę stypendiów naukowych i socjalnych oraz skierowany do nauczycieli program studiów podyplomowych. Na naszym stoisku przedstawiono dodatkowo innowacyjny program praktyk zawodowych związanych z podjętym kierunkiem studiów zarówno w kraju jak  i w instytucjach partnerskich za granicą. Pracownicy WSTiJO udzielali również informacji dotyczących kół naukowych, zajęć sportowych oraz  możliwości studiowania za granicą w ramach programu Erasmus.

Odwiedzający nasze stoisko chętnie korzystali z dodatkowych informacji promujących Uczelnię, pobierając foldery edukacyjne oraz ulotki.

Perspektywa podjęcia studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja oraz Filologia Angielska w WSTiJO spotkała się z zainteresowaniem.

W18 01