Przypominamy o odbiorze decyzji stypendialnych

Opublikowano: piątek, 06 kwiecień 2018 19:21

Wszystkim studentom, którzy otrzymali informację o przyznaniu stypendium, przypominamy o konieczności osobistego odbioru decyzji w Kwesturze. Informujemy, że osoby, które nie odbiorą decyzji, lub też zalegają z opłatami czesnego, wstrzymana zostanie wypłata stypendium za marzec 2018.