Prezentacja WSTiJO w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Opublikowano: czwartek, 22 marzec 2018 11:47

W dniu 16 marca 2018 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w osobach doc. dr Bolesław Iwan i dr Karolina Iwan na zaproszenie szkoły złożyli wizytę w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie.

Celem wizyty była promocja Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. W czasie wizyty w Zespole Szkól przy ul. Zajączka 7, wykład w języku angielskim wygłosiła dr Karolina Iwan na temat: ACCENT REDUCTION – Redukcja akcentu w wymowie angielskiej.


Doc. dr Bolesław Iwan dokonał prezentacji Uczelni. Szczególną uwagę zwrócił na możliwości i kierunki kształcenia w WSTiJO, na infrastrukturę dydaktyczną oraz możliwości zatrudnienia absolwentów naszej Uczelni.

Wykłady zarówno dr Karoliny Iwan i doc. dr Bolesława Iwana spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem przez słuchaczy, Zostawiliśmy także foldery informacyjne o Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych.

Odbyliśmy ponadto sympatyczne spotkanie z Panią Dyrektor Szkoły mgr Haliną Szczur.Serdecznie dziękujemy także za organizację naszej wizyty i życzliwe przyjęcie Pani mgr Beacie Domańskiej i Pani Renacie Panufnik – Sekretarzowi Szkoły

Karolina Iwan
Bolesław Iwan