Flag PL Flag UK

Podyplomówka w „Stacji Muzeum”

W dniu 15 kwietnia 2018 roku odbyły się zajęcia praktyczne w ramach ćwiczeń z przedmiotu Organizacja Imprez i Usług Turystycznych w dawnym Muzeum Kolejnictwa przy ul. Towarowej 3 w Warszawie.

Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Stacja prowadzi bogatą działalność wystawienniczą, edukacyjną i naukową.

Słuchacze mogli zwiedzić nie tylko eksponaty w wewnątrz muzeum, zobaczyć makiety kolejowe z różnych okresów jak i skansen parowóz, składów, pociągu pancernego.

Pod koniec zajęć mgr Andrzej Szymański podsumował swoje zajęcia w terenie oraz wizytę w Muzeum.

W imieniu Słuchaczy Starosta Grupy podziękował Panu mgr Szymańskiemu za zorganizowanie bardzo ciekawej lekcji praktycznej.
Słuchacze Studiów Podyplomowe serdecznie dziękują Władzom Uczelni za możliwość odbycia zajęć praktycznych w terenie.

W imieniu Słuchaczy Studiów Podyplomowych
Sławomir Grzegorz Łuczak