Flag PL Flag UK

Informacja MNiSW w sprawie legitymacji

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje:
"w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności."