Flag PL Flag UK

Ankieta dotycząca kredytów studenckich

Razem z Parlamentem Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zachęcamy Państwa do wypełnienia krótkiej ankiety, dzięki której MNiSW zdobędzie rzetelne informacje na temat organizacji systemu preferencyjnych kredytów studenckich i ewentualnych kierunków zmian w tym systemie.
https://badania.opi.org.pl/index.php/237241

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i dynamicznymi zmianami sposobie odbywania studiów wyższych Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce, aby ta trudna sytuacja w szczególności związana ze spadkiem dochodów nie była przeszkodą w odbywaniu lub podejmowaniu studiów. Ustawa 2.0 wprowadziła nowe prostudenckie rozwiązania w zakresie wsparcia finansowego studentów w trakcie kształcenia. Jednakże w związku z aktualną sytuacją mogą one być niewystarczające.
Dzięki przekazanej przez Państwa wiedzy, podejmiemy kolejne działania ułatwiające działanie wszystkich osób funkcjonujących w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.