Flag PL Flag UK

Informacja Kwestury

Do Studentów otrzymujących stypendium:
Szanowni Państwo, Proszę pilnie odbierać decyzje stypendialne przyznające dotację od 03-07 do 07.07.2020 r. Decyzje powinny być już odebrane w III/2020.