Flag PL Flag UK

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Z dużą przyjemnością i satysfakcją informujemy, że Komisja Europejska przyznała naszej Uczelni Kartę ECHE w ramach której będziemy mogli realizować wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na kolejne lata. Oznacza to, że będziemy kontynuowali wspieranie mobilności naszych Studentów i Pracowników, którą w ramach Programu Erasmus realizujemy już od 2010 roku.

Dzięki udziałowi w Programie Erasmus+, nasi Studenci z powodzeniem zrealizowali część programu studiów w partnerskich uczelniach w Hiszpanii, Chorwacji, Cyprze i na Węgrzech oraz odbyli cenne praktyki w zagranicznych sieciach hotelarskich. Decyzją Komisji Europejskiej otrzymaliśmy promocję do kolejnej odsłony Programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Dołożymy wszelkich starań, aby kolejne osoby miały możliwość przeżycia niesamowitej przygody, jak również wzbogacenia swojego wykształcenia i języka obcego w wybranej przez siebie instytucji zagranicznej.

Koordynator Programu Erasmus+
Rafał Wróbel

Czytaj więcej...

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Rekrutacja uczestników Erasmus + na wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2018

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2017 r. rozpocznie się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO. Rekrutacja na wyjazdy będzie trwała  do 31.03.2018r. jednakże w przypadku wyczerpania limitu miejsc termin rekrutacji może zostać skrócony.  Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

Rekrutacja uczestników Erasmus + na semestr letni 2017/18

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 22.11.2017 r. rozpocznie się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

Skład Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+

Przedstawiamy decyzje Rektora z dn. 2.11.2017 dotyczące zmian składu Komisji Rekrutacyjnych programu Erasmus+ do spraw mobilności studentów oraz pracowników.

Czytaj więcej...

Erasmus+ w roku akademickim 2015/2016

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją pragniemy podzielić się z Państwem naszymi sukcesami w zakresie współpracy międzynarodowej realizowanej przez naszą Uczelnię. Zarówno w poprzednich latach, jak i w zakończonym już roku akademickim 2015/2016 nasza Uczelnia została doceniona jako instytucja, w której istotną rolę odgrywają mobilności w realizacji strategicznych założeniach uczelni.

Czytaj więcej...

Promuj jubileusz 30-lecia programu Erasmus

Zapraszamy studentów WSTiJO do udziału w konkursie na plakat promujący jubileusz 30-lecia programu Erasmus.

Zgłoszenia będą przyjmowane do końca lutego br., nagrodą główną jest sprzęt multimedialny.

link Regulamin konkursu dostępny jest NA TEJ STRONIE internetowej.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 10

Komisja Rekrutacyjna na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2016/2017 w semestrze letnim następujące osoby:

 1. Liliana Gołaszewska, nr albumu 5079 – University of Zadar,  (I stopień studiów)
 2. Palina Batrakova, nr albumu 5181 – University of Zadar (I stopień studiów)
 3. Volcha Nikitsina, nr albumu 5207 – College of Tourism and Hotel Management, Cypr
  (I-szy stopień studiów)
 4. Mariia Osadcha, nr albumu 5210 – College of Tourism and Hotel Management, Cypr
  (I-szy stopień studiów)
 5. Ewelina Miłosz, nr albumu 4295 – University of Zadar, ( II- stopień studiów)

Koordynator Programu Erasmus Plus
mgr Aldona Nowicka

DECYZJA NR 2 / 2016

DECYZJA NR 2 / 2016
Rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych
z dnia 02.11.2016r.

w sprawie zmiany składu Komisji Rekrutacyjnej programu ERASMUS PLUS do spraw mobilności studentów

Z dniem 02.11.2016r. powołuje Komisję rekrutacyjna programu ERASMUS PLUS Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie w następującym składzie:

1. Prorektor ds. nauki – prof. Elżbietę Puchnarewicz
2. Koordynator Programu Erasmus Plus – mgr Aldona Nowicka
3. dr Danuta Czekaj

Rekrutacja uczestników Erasmus + na semestr letni 2016/17

1. Wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2016/2017 semestr letni.  

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

2. Wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2017

Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 17.10.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

PROGRAM ERASMUS PLUS w roku akademickim 2014/2015

Z największą przyjemnością i satysfakcją pragniemy podzielić się z Państwem wysokimi osiągnięciami w zakresie współpracy międzynarodowej realizowanej przez naszą Uczelnię. W efekcie podsumowania całorocznej działalności w ramach Programu Erasmus+, nasza Uczelnia otrzymała bardzo wysoką ocenę i uznanie. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja ds. Programu Erasmus+) oceniła nasz Raport końcowy oraz całokształt działań związanych z wdrażaniem Programem Erasmus+ na 92 punkty ze stu możliwych.

Czytaj więcej...

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 9

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 następujące osoby:

 • Michał Gos – University of Girona, na sem. zimowy
 • Alicja Staręga – University of Girona, na sem. zimowy
 • Natalia Ojrzyńska – College of Tourism and Hotel Management, na sem. letni
 • Marta Pietrzak – College of Tourism and Hotel Management, na sem. letni
 • Vitalii Bilyi – University of Zadar, na sem. zimowy
 • Karina Kot – University of Zadar, na sem. letni

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU ERASMUS+ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 1. Wyjazd na studia zagraniczne w roku akademickim 2016/2017

  Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na studia w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularz Wniosku znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na studia”.

 2. Wyjazd na praktykę zagraniczną w przerwie wakacyjnej 2016 r.

  Drodzy Studenci, pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2016 r. rozpoczęła się rekrutacja na wyjazd na praktykę zagraniczną w ramach Programu Erasmus+. Prawidłowo wypełniony Wniosek rekrutacyjny oraz Letter of Intent należy złożyć w Dziekanacie WSTiJO w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2016 r. Warunki oraz regulamin rekrutacji, jak również formularze wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej WSTiJO w zakładce Erasmus+ „Wyjazd na praktykę”.

Komunikat Komisji Rekrutacyjnej nr 8

Komisja Rekrutacyjna, na podstawie listy rankingowej, zakwalifikowała na wyjazd na wyjazd na praktyki w ramach programu Erasmus+ w przerwie wakacyjnej 2016 r. następujące osoby:

 1. Svitlana Palyha
 2. Samir Mammadov
 3. Katarzyna Zawadka
 4. Aleksandra Kaczyńska
 5. Vitalii Bilyi

Koordynator Programu Erasmus Plus
dr Małgorzata Pasławska