Flag PL Flag UK

FILOLOGIA ANGIELSKA

Filologia

W dobie zmian społecznych i pogłębiającej się integracji europejskiej zapotrzebowanie na specjalistów władającymi biegle w mowie i piśmie językami obcymi stale rośnie. Znajomość języka powiązana jest ze zdobyciem wiedzy z zakresu kultury i cywilizacji krajów anglojęzycznych przygotowując absolwenta do podjęcia pracy w charakterze tłumacza czy nauczyciela języka angielskiego a także w branżach takich jak administracja, HR, PR, media, samorząd lokalny, organizacje pozarządowe, sektor kulturalny i innych.

Dzięki nowym specjalnościom Filologia w WSTiJO jest nie tylko nauką o języku, ale również podstawą do podjęcia pracy w wielu poszukiwanych na rynku zawodach.

W nowym programie połączyliśmy przedmioty dające wiedzę teoretyczną z praktycznymi warsztatami, dzięki czemu studenci mają możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem firm, które mogą stanowić dla nich potencjalne miejsce pracy oraz zadaniami, w których będzie można wykazać się znajomością języka (formułowanie pism i ofert, tłumaczenie tekstów, prowadzenie rozmów telefonicznych itp.). Nowe specjalności przygotowują absolwentów naszej Uczelni do pracy w zawodach takich jak nauczyciel, tłumacz, asystent czy dziennikarz dając solidny warsztat w postaci praktyk zawodowych a także wiele innych sposobności rozwijania sprawności językowej.

 

Fakultatywnie Uczelnia proponuje naukę języka hiszpańskiego, który jest obecnie drugim najczęściej używanym językiem świata (wg liczby rodzimych użytkowników).

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają 4 tygodnie praktyk zawodowych, zrealizowanych w dowolnym momencie studiów, lecz zakończonych przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie zapewnia Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w wydawnictwach, przedstawicielstwach firm międzynarodowych, mediach, placówkach dyplomatycznych, instytucjach związanych z pozaszkolnymi formami nauczania, biurach podróży. Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus.