Flag PL Flag UK

PRAKTYKI

Kierunek: Turystyka i Rekreacja

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe dla studentów przyjętych od października 2019r, w wymiarze co najmniej:

1) 6 miesięcy (960 godzin) – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
2) 3 miesięcy (480 godzin) – w przypadku studiów drugiego stopnia stacjonarnych (magisterskich).

Skierowanie i umowa musi być wydrukowane dwa razy - jeden egzemplarz zostanie w teczce Studenta, drugi trafi do placówki, w której Student zrealizuje praktykę.

Dziennik praktyk należy uzupełniać na bieżąco.

Praktyki zrealizowane powinny być w dowolnym momencie studiów, lecz zakończone przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki odbywają się w hotelach, biurach podróży, jednostkach informacji turystycznej, ośrodkach turystycznych oraz placówkach gastronomicznych w kraju i za granicą.

Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus+ w instytucjach partnerskich, z którymi Uczelnia ma zawartą umowę na praktyki m.in. we Francji, Grecji oraz w Hiszpanii.

Studenci wyjeżdżający na praktyki za granicę muszą wykupić ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Studenci odbywający praktyki w kraju muszą posiadać ważne legitymacje, książeczki zdrowia oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

⇛ DOKUMENTY DO POBRANIA ⇚

Osobą odpowiedzialną za praktyki zawodowe na kierunku Turystyka i Rekreacja jest:
p. Andrzej Szymański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 22 624 95 60

Kierunek: Filologia

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe dla studentów przyjętych od października 2019r., w wymiarze co najmniej:

1) 6 miesięcy (960 godzin) – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
2) 3 miesięcy (480 godzin) – w przypadku studiów drugiego stopnia stacjonarnych (magisterskich).

Skierowanie i umowa musi być wydrukowane dwa razy - jeden egzemplarz zostanie w teczce Studenta, drugi trafi do placówki, w której Student zrealizuje praktykę.

Dziennik praktyk należy uzupełniać na bieżąco.

Po zakończonej praktyce wszystkie dokumenty należy najpierw przesłać skanem (w jednym pliku w formacie PDF). Po uzyskaniu akceptacji koordynatora, Student zostanie poproszony o dostarczenie dokumentów z praktyk w oryginale na Uczelnię.

Praktyki dla specjalizacji biznesowej polegające na prowadzeniu obsługi językowej w danej placówce mogą być realizowane w firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym, zakładach produkcyjnych i usługowych posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego posiadających kontakty międzynarodowe.

W trakcie realizacji praktyk tłumaczeniowych studenci doskonalą swoje kompetencje w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego poprzez praktyczne zapoznanie się z formami, strategiami i technikami pracy tłumacza w firmach, instytucjach i organizacjach świadczących usługi tłumaczeniowe, prowadzących działalność międzynarodową lub posiadających kontakty międzynarodowe. Praktyki polegające na prowadzeniu obsługi językowej w danej placówce mogą być realizowane w biurach tłumaczeń (także w biurach tłumaczy przysięgłych prowadzących działalność gospodarczą), w firmach zagranicznych, przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z handlem zagranicznym, zakładach produkcyjnych i usługowych posiadających kontakty międzynarodowe, jak również w instytucjach administracji samorządu terytorialnego.

⇛ DOKUMENTY DO POBRANIA ⇚

Więcej informacji na temat praktyk na kierunku filologia otrzymają Państwo u:
p. Izabeli Lewaszkiewicz
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 22 855 47 59