Flag PL Flag UK

PRAKTYKI

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, program studiów o profilu praktycznym przewiduje praktyki zawodowe dla studentów przyjętych od października 2019 r, w wymiarze co najmniej:

1) 6 miesięcy – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich);
2) 3 miesięcy – w przypadku studiów drugiego stopnia stacjonarnych (magisterskich).

Praktyki zrealizowane powinny być w dowolnym momencie studiów, lecz zakończone przed uzyskaniem absolutorium. Praktyki studenckie organizowane przez Uczelniane Biuro Karier, które kieruje studenta na praktykę zgodną z jego ścieżką specjalnościową. Praktyki odbywają się w hotelach, biurach podróży, jednostkach informacji turystycznej, ośrodkach turystycznych oraz placówkach gastronomicznych w kraju i za granicą.

Studenci mają też możliwość odbywania praktyk w ramach europejskiego programu Erasmus+ w instytucjach partnerskich, z którymi Uczelnia ma zawartą umowę na praktyki m.in. we Francji,Grecji oraz w Hiszpanii.

Studenci wyjeżdżający na praktyki  za granicę muszą wykupić ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) i następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Studenci odbywający praktyki w kraju muszą posiadać  ważne legitymacje, indeksy, książeczki zdrowia, oraz  ubezpieczenie od następstw  nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

Osobą odpowiedzialną za praktyki zawodowe jest:
p. Andrzej Szymański
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tel. 22 624 95 60