Flag PL Flag UK

Zakończenie semestralnych praktyk zawodowych 2017

W dniu 09.06.2017 na naszej Uczelni odbyła się miła uroczystość, związana z zakończeniem semestralnych praktyk zawodowych.  Salę kolumnową wypełnili studenci III-go Roku ze specjalizacji Menadżer Hotelarstwa i Gastronomii, którzy odbywali praktyki zawodowe w 11-tu najlepszych warszawskich: Bristol, Sheraton, Westin, Radisson Blu - Cenrtum i Sobieski, Novotel, Hayat, Sofitel-Victoria, Gromada-Centrum, Mariott-Centrum i Mariott-Courtyard. Praktyki ukończyło 39 osób, znakomita większość z wynikiem bardzo dobrym.

Zakończenie i podsumowanie tych praktyk miało charakter uroczysty, z udziałem m.in. dr Włodzimierza Banasika – Rektora WSTiJO, prof. dr hab. Elżbiety Puchnarewicz - Prorektora.

W swoim wystąpieniu Pan Rektor zaznaczył, że ta grupa studentów to drugi rocznik, który zakończył praktyki hotelarskie w specjalnie przygotowanym systemie (studenci w poniedziałki i wtorki uczęszczali na zajęcia na Uczelni, zaś w środy, czwartki i piątki odbywali praktyki w hotelach). Pan Rektor podkreślił znaczenie takich praktyk i ich charakter, a także fakt iż nasza Uczelnia jest jedyną w Polsce, która realizuje w taki właśnie sposób kierunek praktyczny.

Pani prof. Elżbieta Puchnarewicz w miłych słowach zwracając się do studentów wyraziła swoje zadowolenie z uzyskanych przez nich wyników i ocen jakie wystawiły im poszczególne hotele. Następnie, przy udziale mgr Andrzeja Szymańskiego – Pełnomocnika Rektora ds. Menadżerskich Studiów Hotelarskich i Gastronomicznych - opiekuna praktyk z ramienia WSTiJO wszystkim studentom wręczono „Zaświadczenia o odbyciu praktyki zawodowej”, zaś wyróżnionym 27-osobom specjalne Certyfikaty za wzorową postawę podczas odbywania praktyk, wystawione przez dyrekcje poszczególnych Hoteli. Wyróżnionym wręczono również nagrody książkowe ufundowane przez Uczelnię.

Miło było usłyszeć wiele podziękowań i ciepłych słów, które w imieniu studentów skierował do kierownictwa Uczelni, Hoteli i opiekuna praktyk p. Michał Miernik, student wyróżniony za praktyki w Hotelu Mariott Centrum.

Na zakończenie uroczystego spotkania Pan Rektor gratulując studentom ukończenia praktyk zawodowych poinformował zebranych, że 15 praktykantów jeszcze w czasie praktyk otrzymało z hoteli zaproszenie do pracy w tych obiektach co jest wyraźnym sygnałem trafności naszego działania. Zaapelował również do zaproszonych studentów II-go roku, którzy od października b.r. rozpoczną kolejna turę praktyk, o to by jeszcze lepiej wypadli niż ich starsi koledzy w ocenie hoteli, w których będą realizować praktyczną naukę zawodu.

Andrzej Szymański
Pełnomocnik Rektora ds. Menadżerskich studiów Hotelarstwa i Gastronomii