Flag PL Flag UK

WSTiJO spełnia marzenia :)

Studia w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych pomagają spełnić marzenia! :)
W jaki sposób? Przekonajcie się, czytając niezwykle miły list, jaki właśnie otrzymaliśmy.

Czytaj więcej...

Marek Ogieniewski - Studia 2018

Studia w WSTIJO pozwoliły mi pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej turystyki. Doświadczona kadra wykładowców potrafi w sposób przystępny dla każdego studenta przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Kończąc uczelnię studenci nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w działalności turystycznej (...)

Marek Ogieniewski - Studia ukończone w 2018 r.: potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Czytaj więcej...

Dlaczego my?

Uczelnie z Ludzką Twarzą - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wywiad z Rektorem WSTiJO - dr Włodzimierzem Banasikiem

- Jak długo działa Państwa uczelnia?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie powstała w 2003 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Założycielem Uczelni jest mgr Jadwiga Barbara Moroz. WSTiJO proponuje naukę na czterech kierunkach studiów, w tym licencjackich i magisterskich w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, oraz studia podyplomowe.

- Ile jest wydziałów / kierunków i które są najbardziej popularne?

WSTiJO posiada obecnie dwie Katedry: Turystyki i Rekreacji oraz Filologii (kierunki: Filologia Angielska oraz Filologia Hiszpańska). Uczelnia realizuje studia o profilu praktycznym w dziesięciu specjalnościach. Obecnie największą popularnością cieszą się: na kierunku Turystyka i Rekreacja – Zarządzanie w Hotelarstwie i Gastronomii oraz Organizacja Usług Turystycznych, zaś na Filologii Angielskiej / Hiszpańskiej – Język Obcy w Biznesie i Translatoryka Ogólna. Popularnością cieszą się także studia podyplomowe na kierunku Turystyka, Hotelarstwo i Gastronomia dla nauczycieli.

- Czy uczelnia w ostatnim czasie wprowadzała nowe kierunki/wydziały?

Katedra Filologii została w ostatnim czasie rozbudowana o kierunek Filologia Hiszpańska. W planach na kolejne lata znajdują się: uruchomienie kierunków: Zarządzanie oraz Filologia Rosyjska.

- Czy na uczelni studiują obcokrajowcy? Jeśli tak, to ilu i z jakich państw w większości?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest otwarta na studentów z zagranicy. Obecnie ok. 1/3 studentów stanowią m.in. obywatele Ukrainy, Rosji i Turcji, Węgier i Hiszpanii.

- Czy uczelnia współpracuje z zagranicznymi uczelniami, czy prowadzi wymiany studenckie?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie jest beneficjentem programu Erasmus i Erasmus+ od ponad 7 lat. Udział w programie pozwala na rozwój uczelni w ramach współpracy międzynarodowej z uczelniami oraz wymianą dobrych praktyk. Od wielu lat prowadzimy owocną współpracę z uczelniami zagranicznymi. Aktualnie współpracujemy z Uniwersytetami w Granadzie (Hiszpania), Gironie (Hiszpania), Zadarze (Chorwacja), Debreczynie (Węgry), oraz Nikozji (Cypr). WSTiJO przyjmuje również studentów zagranicznych realizujących studia w ramach programu Erasmus+.

- Jak działa biuro karier, z jakimi firmami uczelnia współpracuje?

WSTiJO posiada bogate doświadczenie w realizacji programów współfinansowanych z funduszy UE, skierowanych do studentów naszej Uczelni, wspierających rozwój kluczowych umiejętności potrzebnym kandydatom do pracy w turystyce. W ramach projektów Uczelnia realizuje zajęcia edukacyjne, rozwojowe, praktyczne kursy – np. pilota wycieczek i przewodnika miejskiego, oraz przede wszystkim staże zawodowe w najlepszych obiektach hotelarskich i biurach podróży zarówno w kraju, jak i za granicą – np. na Cyprze, w Grecji, w Hiszpanii, we Francji, na Słowacji i na Litwie.

O poziomie realizowanych projektów może świadczyć fakt, iż wielu absolwentów staży otrzymuje propozycję pracy bezpośrednio po zakończeniu praktyk, a certyfikaty przyznawane przez Uczelnię oraz instytucje partnerskie są bardzo dobrze widziane przez pracodawców.

Do grona naszych partnerów należą m.in.:

 • H-Top Hotels & Resorts Group (Hiszpania)
 • Animafest Experience (Hiszpania)
 • Job Trust (Grecja)
 • Blue Lagoon Group (Grecja) Association Weimar Plus (Francja)
 • Valana Hotel (Cypr)
 • Dom Polski – Hotel Pan Tadeusz (Litwa)
 • Sieć hotelowa Gromada (Polska)
 • Hotel Mercure - Grand (Polska)
 • Hotel Marriott Centrum (Polska)
 • Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport
 • Hotel Raddison Blu Sobieski (Polska)
 • Hotel Raddison Collection (Polska)
 • Hotel Sheraton (Polska)
 • Hotel Bristol (Polska)
 • Hotel Westin (Polska)
 • Hotel Raffles Europejski (Polska)
 • Hotel Novotel Centrum (Polska)
 • Hotel Hilton (Polska)
 • Hotel Regent (Polska)
 • Hotel Holiday Inn (Polska)
 • Warszawska Izba Turystyki (Polska)
 • Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej (Polska)
 • Polsko – Ukraińska Izba Turystyki (Polska)
 • Biuro Podróży ORION (Polska)
 • Biuro Podróży Sprachcaffe (Polska)
 • Przedsiębiorstwo Organizacji Turystyki Rekreacji i Sportu POTRIS (Polska)
 • Biały Pałac Palczew (Polska)

- Czy często organizowane są konferencje, eventy, dni otwarte?

Każdego roku Uczelnia jest organizatorem lub partnerem minimum dwóch konferencji naukowych oraz spotkań tematycznych związanych z branżą turystyczną, ubezpieczeniową lub tłumaczeniową. Wydawnictwo uczelniane publikuje monografie pokonferencyjne oraz zeszyty naukowe. Uczelnia organizuje Dni Otwarte dla kandydatów oraz prezentuje swoją ofertę podczas gościnnych wykładów w szkołach średnich na terenie Mazowsza.

- Czy w ostatnim czasie uczelnia otrzymała nagrody i wyróżnienia?

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie już czterokrotnie została uznana za najlepszą uczelnię turystyczną o profilu praktycznym w rankingu „Wiadomości Turystycznych”- za rok 2015, 2016 i 2017 i 2020 (w roku 2019 WSTiJO otrzymała wyróżnienie). W 2019 roku WSTiJO została uhonorowana Medalem Okolicznościowym Pro Masovia, przyznawanym osobom i instytucjom, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.

- Jakie jest zaplecze naukowe i sportowe uczelni?

Do dyspozycji studentów pozostają m.in.:

 • Przestronny dziekanat
 • Dwie sale informatyczne
 • Biblioteka i czytelnia
 • Specjalistyczna pracownia językowa
 • Sala fitness
 • Obiekt gastronomiczny

Uczelnia oferuje studentom nieodpłatny dostęp do internetu WiFi oraz komputerów.

- Czy na uczelni działa system stypendiów naukowych lub socjalnych?

WSTiJO oferuje studentom bogaty system pomocy materialnej przyznawanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz własnych. W ramach pomocy materialnej studenci mogą ubiegać się o:

 • stypendia socjalne
 • stypendia naukowe
 • stypendia dla osób niepełnosprawnych
 • zapomogi

Wszystkie typy pomocy materialnej przysługują zarówno studentom studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

– Jak uczelnia poradziła sobie w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych?

WSTiJO wdrożyła system nauki zdalnej zarówno za pomocą e-learningu jak również spotkań online, realizując program nauczania przez internet. Również sesja egzaminacyjna przebiegła bez przeszkód w sposób zdalny. Uczelnia jest gotowa na dalsze prowadzenie zajęć online lub w trybie hybrydowym, a także przygotowuje się do wprowadzenia nowego, zdalnego trybu studiowania.


Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Z NAMI ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD I PRAKTYKĘ!