Flag PL Flag UK

Marek Ogieniewski - Studia 2018

Studia w WSTIJO pozwoliły mi pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej turystyki. Doświadczona kadra wykładowców potrafi w sposób przystępny dla każdego studenta przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Kończąc uczelnię studenci nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w działalności turystycznej (...)

Marek Ogieniewski - Studia ukończone w 2018 r.: potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów.

Ogieniewski Testymoniale zdjZdecydowałem się podjąć naukę w Wyższej Szkole Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, gdyż prawie całe swoje dotychczasowe życie związałem pośrednio z turystyką.

Ja po prostu „kocham podróże” i pracę z ludźmi. Od kilkunastu lat jestem organizatorem bezpośrednim lub pośrednim wyjazdów krajowych i zagranicznych. Wyjazdy te są organizowane dla członków klubów HDK Polskiego Czerwonego Krzyża z terenu Warszawy i ich rodzin, a także pracowników elektrociepłowni.

Studia w WSTIJO pozwoliły mi pogłębić wiedzę z zakresu szeroko rozumianej turystyki. Doświadczona kadra wykładowców potrafi w sposób przystępny dla każdego studenta przekazać wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną. Kończąc uczelnię studenci nabywają umiejętności praktyczne niezbędne w działalności turystycznej. Do nich możemy zaliczyć obsługę systemów rezerwacyjnych obowiązującymi aktualnie w turystyce, czy nabycie wiedzy podczas licznych obozów turystki kwalifikowanej oraz wycieczek turystycznych. Uczelnia prowadzi także kursy pilotów wycieczek.

Podsumowując wszystkim którzy są pasjonatami podróży, czy też chcą nimi zostać polecam naukę w WSTIJO.

Marek Ogieniewski - absolwent Studiów: potwierdzenia efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów (poziom licencjat) WSTIJO w 2018 r.